Όροι χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου

Η εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται εμπορικά τον παρόντα δικτυακό τόπο, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, που πρέπει να διαβάσετε πριν να κάνετε χρήση αυτών.

Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, που αναφέρονται παρακάτω, οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη σε αυτόν. Επισημαίνεται ότι οι όροι χρήσης μπορούν να επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Επιπροσθέτως, όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή συμμετέχετε σε διαγωνισμούς ενδέχεται να υπόκεισθε σε περαιτέρω οδηγίες και κανόνες, οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε αυτές τις υπηρεσίες ή τους διαγωνισμούς και θα ανακοινώνονται από εμάς κατά καιρούς.

Αν δεν επιθυμείτε να δεσμευτείτε από αυτούς τους όρους, μπορείτε να μην κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα ονόματα, οι εικόνες και οι διακριτικοί τίτλοι του δικτυακού τόπου, τα ονόματα, οι εικόνες και οι διακριτικοί τίτλοι τρίτων μερών, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες, το λογισμικό, καθώς και κάθε υλικό ή περιεχόμενο, που παρέχεται ως μέρος του δικτυακού τόπου αυτού είναι ιδιοκτησία του δικαιούχου της ιστοσελίδας ή του ανάλογου τρίτου μέρους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί σημάτων, περί ευρεσιτεχνιών, περί αθέμιτου ανταγωνισμού κ.λ.π.

Καμία αναφορά δεν θα είναι διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να υπονοείται ή άλλως να εννοείται ότι παρέχεται άδεια ή δικαίωμα σε οιοδήποτε σήμα, διακριτικό τίτλο, ευρεσιτεχνία, προϊόν, υπηρεσία, λογισμικό καθώς και κάθε υλικό ή περιεχόμενο, που παρέχεται ως μέρος του δικτυακού τόπου αυτού.

Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτόν τον δικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, διάταξης εικόνας, αίσθησης) καθώς και κάθε υλικό ή περιεχόμενο (ενδεικτικά: αρθρογραφία, ειδήσεις, διαφημίσεις, χορηγίες, φωτογραφίες, λογότυπα, videos, animations, εικόνων γενικώς κ.λ.π.), που παρέχεται ως μέρος του δικτυακού τόπου θα παραμείνει διαρκώς στην ιδιοκτησία του δικαιούχου του δικτυακού τόπου αυτού.

 

Αναπαραγωγή/Εκμετάλλευση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου

Κατά την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο, αποδέχεστε ότι το πράττετε μόνο για προσωπική σας και όχι για εμπορική χρήση.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή (ακόμη και με τη μορφή δημιουργίας συνδέσμων (links) ή άλλων τρόπων παραπομπής στον δικτυακό τόπο), αντιγραφή, πώληση, μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, αναδημοσίευση, διανομή, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, αποθήκευση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), κατέβασμα (download), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων ή/και του περιεχομένου (ενδεικτικά: αρθρογραφία, ειδήσεις, διαφημίσεις, χορηγίες, φωτογραφίες, λογότυπα, videos, animations, εικόνων γενικώς κλπ.) με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη άδεια μας.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκτύπωση και η αντιγραφή μόνο των αρθρογραφιών και των ειδήσεων που περιέχονται στον δικτυακό τόπο, υπό την ρητή προϋπόθεση ότι δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν ή μεταβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο και μόνο εφόσον προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση του επισκέπτη/ χρήστη.

 

Απαγόρευση decompilation

Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως τoυ decompilation (“αποσυμπίληση”) του λογισμικού ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου κώδικα.

 

Χρήση συνδέσμων (links) ή άλλων τρόπων παραπομπής σε δικτυακούς τόπους τρίτων

Ο παρόν δικτυακός τόπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links) ή με άλλους τρόπους παραπομπής σε αυτούς.

Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών (links) και άλλων τρόπων παραπομπής σε δικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από εμάς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους (ενδεικτικά: διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λ.π.) ούτε για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ή την ακρίβεια των υλικών/πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτούς.

Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει διαμέσου των συνδέσμων αυτών (links) ή των άλλων τρόπων παραπομπής κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Ρητά συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι ο διαχειριστής (και οι συντελεστές) του www.art-retro.gr δεν ευθύνεται άμεσα ή έμμεσα για οποιαδήποτε ζημία (υλική ή ηθική, θετική ή αποθετική) τυχόν σας προκληθεί από ή σε σχέση με τη χρήση του περιεχομένου των ως άνω δικτυακών τόπων.

 

Διαγωνισμοί / Ψηφοφορίες

Για τη διεξαγωγή συγκεκριμένου διαγωνισμού ενδέχεται να σας ειδοποιούμε για τυχόν ιδιαίτερους κανόνες και/ή οδηγίες που εφαρμόζονται σε αυτόν τον διαγωνισμό.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων όρων χρήσης και των ιδιαίτερων κανόνων ή οδηγιών σχετικά με τη διεξαγωγή συγκεκριμένου διαγωνισμού, οι ειδικοί κανόνες ή οδηγίες θα επικρατούν.

Για τη συμμετοχή του επισκέπτη/χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από τον παρόντα δικτυακό τόπο δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία.

Η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα.

Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία δικαιούχου του δικτυακού τόπου.

 

Γονική ευθύνη / Προστασία ανηλίκων

Ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια και υγεία όλων των χρηστών μας, ειδικά των ανήλικων. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο δικτυακός τόπος έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να απευθύνεται σε ευρύ κοινό.

Ως έχοντες την νομική υποχρέωση, υπενθυμίζουμε σε εσάς ότι είναι δική σας ευθύνη να επιβλέπετε τα παιδιά και να αποφασίζετε αν συγκεκριμένες περιοχές του δικτυακού τόπου είναι κατάλληλες για το παιδί σας.

Εάν παρ’ όλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο, ο διαχειριστής (και οι συντελεστές) του www.art-retro.gr δεν φέρει καμία ευθύνη.

 

Επικαιροποίηση όρων χρήσης / Τροποποίηση στην υπηρεσία

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε τους όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου από καιρό σε καιρό και η επίσκεψη στον δικτυακό τόπο κατόπιν μιας τέτοιας αλλαγής, θα τεκμαίρεται ως αποδοχή κάθε τέτοιας αλλαγής.

Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχεται αυτό το αρχείο τακτικά για να διαπιστώσετε αν οι όροι χρήσης έχουν μεταβληθεί. Αν δεν συμφωνείτε με κάποια από τις αλλαγές στους όρους χρήσης, μπορείτε να μην κάνετε χρήση τoυ δικτυακού τόπου.

Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να διακόπτουμε προσωρινά ή μόνιμα την υπηρεσία ακόμη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας.

Αποδέχεστε ότι ο διαχειριστής (και οι συντελεστές) του www.art-retro.gr δεν ευθύνεται απέναντί σας για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της υπηρεσίας.

 

Περιορισμός ευθύνης / Δήλωση αποποίησης

Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (και οι συντελεστές του) δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων όρων.

Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Σύμφωνα με τον νόμο, ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (και οι συντελεστές του) αρνείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (και οι συντελεστές του) δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται, καθώς επίσης ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Επίσης, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (και οι συντελεστές του).

 

Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες / συμβουλές

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη αυτού και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου (και οι συντελεστές του) αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια, την ορθότητα, την ακρίβεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

 

Προσωπικά δεδομένα

Σας γνωστοποιούμε ότι δεν πραγματοποιείται λήψη και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επισκεπτών/χρηστών. Ενδέχεται όμως από καιρό σε καιρό να παρέχουμε προς τους χρήστες των υπηρεσιών μας διάφορες φόρμες, στις οποίες αυτοί θα παρέχουν μη ευαίσθητα προσωπικά τους στοιχεία.

Τα στοιχεία αυτά θα διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και θα προστατεύονται έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν ο επισκέπτης / χρήστης συγκατατεθεί διαφορετικά εγγράφως, συμπληρώνοντας θετικά το αντίστοιχο στοιχείο στην φόρμα υποβολής προσωπικών δεδομένων και διατηρώντας ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του.

Σας γνωστοποιούμε, τέλος, ότι τηρούνται στοιχεία για την επισκεψιμότητα του δικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους, που είναι ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά χρήστη/επισκέπτη.

 

Ευθύνη

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια σας (δόλια ή εξ’ αμελείας) προκαλέσει βλάβη στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και τον δικτυακό τόπο γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια (δόλια ή εξ’ αμελείας) βλάπτει τα συμφέροντα, το όνομα, τη φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψή μας, μας δίδει το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων μας.

Το αυτό ισχύει και για κάθε ενέργεια αντίθετη με τους όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου. Στις περιπτώσεις αυτές υπέχετε πλήρη αποζημιωτική ευθύνη.

 

Υποβολή παραπόνων

Αν θέλετε να υποβάλετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, δώστε μας αναλυτικά σχετικά στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@art-retro.gr.

 

Μη παραίτηση

Καμία τυχόν παραίτηση ημών δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραίτηση από παραβίαση κάποιου όρου, που προηγήθηκε ή θα επακολουθήσει.

 

Επιλογή δικαίου και δικαιοδοσίας

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων από τον επισκέπτη, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

 

Τελική διάταξη

Οι ανωτέρω όροι χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του παρόντος δικτυακού τόπου και του επισκέπτη/χρήστη αυτού.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.